26% van de werknemers heeft een conflict op de werkvloer met collega’s of leidinggevende…

Dit schokkende percentage staat in de factsheet van TNO over Werkstress in 2023.

42% van de werknemers ervaart een lage autonomie op het werk en 3% van de werknemers geeft aan dat ze de beroepsziekte overspannenheid of burnout hebben.

In mijn praktijk ontvang ik de mensen die achter deze percentages schuilgaan. Samen met de vertrouwenspersoon verbonden aan de praktijk kunnen we werken aan herstel en krijgen we inzicht in de problematiek. Een re-integratie proces bestaat uit luisteren, in gesprek te gaan met cliënt en de betrokkenen, het hervinden van de interne veerkracht en de eigen autonomie in balans met de omgeving te brengen.

Met de juiste tools kan het conflict of de burnout een levensverbeterend proces worden.

tno-factsheet-week-van-de-werkstress-2023

Mijn begeleidingsstijl is licht en positief. De problematiek is vaak al zwaar genoeg.

In mijn “praathuis” tussen de oude vliegdennen achter in de tuin ontvang ik cliënten met allerlei mentale problematiek.
1. Werknemers met burn-out-klachten.
2. Werknemers die direct of indirect betrokken waren bij een bedrijfsongeval.
3. Posttraumatische stress als gevolg van:
a. Aanranding of verkrachting
b. Afpersing door social media
c. Jarenlange intimidatie door een partner of een ouder met een narcistische persoonlijkheid
d. Uitzending naar een oorlogsgebied

Als psychosociaal therapeut en als bedrijfscounselor geef ik psychologische hulp in Nijmegen en omgeving. Ik woon en voer mijn praktijk in Heilig Landstichting, een woonkern van de Gemeente Berg en Dal, vlak bij de Katholieke Universiteit Nijmegen. Dat maakt dat er ook regelmatig studenten van de universiteit of van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen aankloppen: het zijn jongeren met mentale problemen vaak nog in de nasleep van de pandemie. Studenten blokkeren soms wanneer ze achteropraken, tentamens niet gehaald hebben en als de afstudeeropdracht of de scriptie voor hun Masterstudie faalangst naar boven haalt.
Een combinatie van gesprekken en lichaamsgerichte therapie waarbij ze hun stress kunnen ontladen, soms EMDR maar vooral weer nuchter leren kijken naar de mogelijkheden, maakt dat student-cliënten weer verder kunnen.

Wat zijn de succesfactoren voor goede psychosociale therapie?
1. De therapeutische relatie. (60%)
Uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen de therapeut en de cliënt de allerbelangrijkste succesfactor is.
Dat is logisch: het is voor de cliënt heel belangrijk om te kunnen ontspannen en vertrouwen te hebben wanneer je in gesprek gaat.
2. De methodiek. (25%)
De methodieken waarmee ik werk zijn: positieve intelligentie, positieve gezondheid, EMDR-therapie, systemisch werk.
3. Externe factoren. (15%)
Hierbij valt te denken aan steun uit de omgeving, van de werkgever van familie en/of vrienden.

Mijn begeleidingsstijl is licht en positief. De problematiek is vaak al zwaar genoeg. Ik vind het daarom belangrijk om cliënten ánders te laten kijken, nieuwe perspectieven te bieden.

Patiënten met een chronische aandoening en het Post-COVID-syndroom.
Ik begeleid mensen die chronisch ziek zijn en moeten leren omgaan met hun aandoening.
Dat kan zijn jeugdreuma, fibromyalgie, IBD, Crohn-Colitis, alvleesklier aandoeningen, chronische pijn… er is in de loop der tijd een hele range aan chronische patiënten voorbij gekomen.

In de laatste jaren zie ik meer mensen met post-COVID (voorheen long-covid maar dit bleek verwarrend omdat in Nederland “long” werd gerelateerd aan het longorgaan en niet aan de Engelse term). Door het nog steeds ontbreken van een goede multidisciplinaire aanpak vallen Covidpatiënten toch vaak tussen wal en schip. Hopelijk krijgen de post-COVID-klinieken bij de universitaire centra snel vorm: er zijn inmiddels 29.000 (!) geregistreerde patiënten.
En wat te denken van die patiënten met vergelijkbare vermoeidheidsklachten die niet geregistreerd zijn of waarvan de klachten nog niet herkend zijn als post-COVID. Als je erg moe bent, bezoek ik jou thuis. De begeleiding bestaat uit het leren omgaan met de beperkingen waarmee je nu geconfronteerd wordt, de acceptatie van de gevolgen van de post-exertionele malaise (PEM), het leren doseren van jouw energie (pacing), weerbaarheid ontwikkelen, je grenzen kennen en aangeven.

EMDR-therapie. (Eye Movement Desenzitiation Reprocessing).
Deze methode wordt meer en meer als eerste keuze ingezet bij trauma of PTSS, ook in de reguliere GGZ. Ook ik pas EMDR-therapie toe maar wel als onderdeel van het behandelplan.
Ik geloof niet in een quick-fix: in mijn beleving is het bij EMDR-therapie voor een succesvolle behandeling een absolute voorwaarde dat er veiligheid en vertrouwen is tussen cliënt en therapeut.
Het zijn vaak heel bedreigende, kwetsbare of emotionele gebeurtenissen die diep zijn weggestopt, waar je het niet zomaar hebt over wat het met jou gedaan heeft en nóg steeds doet, hoe het jou beïnvloedt in je dagelijks leven, in de reactie en emoties.
Wil je meer weten over EMDR-therapie? Neem dan contact op en lees de digitale folder

Praten en plakken… psychosociale therapie in combinatie met oor-acupunctuur.
Ik integreer ooracupunctuur (auriculotherapie) in mijn psychosociale praktijk. Er zijn op het oor -naast fysieke en emotionele punten- ook mentale punten te vinden voor emotionele stress en bijv. ook slapeloosheid.
Ik werk niet met naalden (geen zorgen 😊!) maar met zgn. grains. Dat zijn kleine metalen bolletjes die met een klein pleistertje op het oor worden geplakt op die reflexzones die uit balans zijn.
Ik spoor die punten op met een puntzoeker en daarna worden deze punten beplakt. De cliënten stimuleren deze punten vervolgens een paar keer per dag met een magneetje of met drukmassage.
Daarmee vergroten we het therapeutische effect.

Maak hier een afspraak .. je bent van harte welkom.

Caroline

Re-integratie: ik wilde eruit stappen.. ik kon niet meer werken.. en had hulp nodig.

Re-integratie traject: In het vorige voorjaar ontving ik op verwijzing van de bedrijfsarts in overleg met de werkgever een man van middelbare leeftijd. Beroep: vrachtwagenchauffeur voor een familiebedrijf in Nijmegen.

De man was overbelast geraakt door een combinatie van werkomstandigheden en vooral door de toenemende druk als gevolg van mantelzorg voor zijn zieke vrouw die na een levensbedreigende tumor en operatie gelukkig wel weer thuis was en door de man verzorgd werd. De mantelzorg werd bemoeilijkt doordat als gevolg van de operatie er een karakterverandering bij de vrouw was ontstaan waar de beide echtelieden het écht moeilijk mee hadden. Het had voor mijn cliënt zelf zo’n impact dat hij niet meer wist hoe hiermee om te gaan en hij raakte ernstig depressief.

De huisarts werd ingeschakeld en verwees hem naar de specialistische GGZ waar hij groepstherapie kreeg. Dit had een averechts effect op hem. De man was totaal niet gewend om zijn ziel en zaligheid bloot te leggen, laat staan in een groep met mensen die allemaal grote problemen hadden: grotere problemen dan die van hemzelf, vond hij. “Ik ging mij in die groep nog veel slechter voelen. Ik voelde totaal geen ruimte om iets te zeggen.
Dit maakte dat ik nog verder vastliep in mijn gedachten en emoties en wilde niet meer verder zo.”
Wat bedoel je daarmee, vroeg ik. “Nou, dat ik eruit wilde stappen: ik heb al zoveel nare dingen meegemaakt en nu dit! Ik zie het leven totaal niet meer zitten en ik heb andere hulp nodig.”
Bij dit signaal in een gesprek met de werkgever en bedrijfsarts bood de werkgever een traject aan voor psychosociale begeleiding bij mij.
Al na het eerste gesprek voelde de man zich op zijn plek en ik nam alle tijd om te luisteren naar zijn verhaal. Alleen dat al bleek verlichtend te werken. “Eindelijk iemand die naar mij luistert..”
We hebben uitgebreid gesproken over wat hem in zijn leven allemaal is overkomen. Uiteindelijk hebben we drie impactvolle wendingen in zijn leven aangemerkt die hem tot hier gebracht hebben. Zo was er een onveilige jeugd, een dramatisch bedrijfsongeval en recentelijk de ziekte van de liefde van zijn leven. Hij heeft met EMDR-therapie deze gebeurtenissen opnieuw beleefd en opnieuw verwerkt. De man reageerde verbazingwekkend goed op deze behandelingen. De opluchting was na iedere sessie van zijn gezicht te lezen en verliet keer op keer zo licht als een veertje de praktijk. Hij klaarde op, kreeg weer ruimte in zijn hoofd en hart en daardoor ook weer ruimte om naar de toekomst te kijken.

Re-integreren en terugvalpreventie

Tegelijkertijd zetten we de stapsgewijze re-integratie in. De man voelde steeds meer grip op het leven. En van meer betekenis. Zijn vrouw die veel op hem leunde thuis had aanvankelijk veel weerstand tegen zijn terugkeer naar het werk: ze had hem liever thuis bij haar. Dat benauwde de man. Ik bood aan om het gesprek gedrieën aan te gaan.
De man leerde in het traject hiermee om te gaan door emotioneel te communiceren als onderdeel van de terugvalpreventie. Door te leren te voelen en naar buiten te brengen wat er van binnen leeft en wat hij nodig heeft en de vrouw dit ook aangaf, kwamen beiden tot een modus operandi. Er werd een goede agenda aangelegd voor de  afspraken alleen en samen. Zo ontstond er meer overzicht  over het werkprogramma/de rijroutes van de man.

Bijkomend effect: een heer in het verkeer..

Op driekwart van het traject gaf de man aan mij terug dat zijn vrouw opmerkte dat hij nu zo rustig achter het stuur zat van de auto. En dat klopte.. hij voelde nu zoveel meer rust in zijn lijf ook in het verkeer. Hij veranderde van redelijk agressieve bumperklever in een heer in het verkeer!
Fijn voor de andere weggebruikers maar ook voor zijn passagier.
Hij was zijn werkgever, die de kosten voor zijn rekening had genomen en de betrokken bedrijfsarts, heel dankbaar voor dit traject.

Wanneer de man na het intensieve traject de praktijk voor de laatste keer verlaat, zijn wij beiden geroerd. Wat een weg is hij gegaan in de afgelopen maanden: de verwerking van alle life-events, het zwarte dal waar hij is uitgekomen, het herstel van zijn vrouw, de nieuwe balans in de relatie.
En bovenal: weer positief en met hernieuwde energie en bevrijd achter het stuur van zijn geliefde vrachtwagen!
Ik wens alle vrachtwagenchauffeurs een begripvolle werkgever zoals in deze case.

In mijn praktijk voor psychosociale therapie in Nijmegen en gemeente Berg en Dal bied ik psychologische hulp en ondersteuning aan werknemers bij hun re-integratie op weg naar werk.

Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking als je bedrijfsarts bent of werkgever en je zoekt een betrouwbare partner bij re-integratie en ziekteverzuimbeheersing.