Geweld tegen vrouwen in een dwingende relatie.. het komt meer voor dan je denkt!

Politie en justitie moeten plegers van psychisch geweld vaker vervolgen, omdat dit femicide (vrouwenmoord) kan voorkomen.
Dat staat in een plan van aanpak, dat op 7 juni jl. namens de ministeries van J&V, OCW en VWS is gepresenteerd.
Psychisch geweld is een van de signalen die aan femicide vooraf kunnen gaan. (zie voor het volledige artikel hierover
het NRC van 7 juni 2024: Ministeries presenteren een tientpuntenplan om femicide te stoppen – budget blijft hetzelfde).

Wist je dat er in Nederland (in Nederland !!) iedere 8 dagen tot 10 dagen een vrouw sterft door (ex-) partnergeweld?!
Vrouwenmoord komt aanzienlijk vaker voor dan in de landen om ons heen en er lijkt nauwelijks iets te veranderen.

Als psychosociaal therapeut word ik ook geconfronteerd met vrouwen (en mannen) die te maken hebben met psychisch partnergeweld.

Zij komen voor traumaverwerking via EMDR-therapie nadat zij eindelijk uit zo’n – vaak jarenlange – geweldsrelatie zijn gestapt.
Het valt me op dat er geen aangifte wordt gedaan uit angst. En wanneer een slachtoffer dan eindelijk de moed verzameld heeft, op het politiebureau te horen krijgt dat partnergeweld moeilijk te bewijzen valt. Ook app-contact met bedreigingen hebben onvoldoende bewijslast (“wie zegt dat jij niet zelf die teksten op zijn telefoon hebt gezet op een onbewaakt moment?”).

Tip 1: Politie, maar ook Veilig Thuis en de reclassering zijn bekend met het zgn. SASH formulier (Screening Assessment for Stalking and Harassment (SASH)). Laat het invullen, zodat er een dossier ligt en meld het op z’n minst wanneer je slachtoffer bent van huiselijk geweld of (ex-)partner geweld, dat kan ook van een ex-vriend zijn. Laat je bijstaan door een slachtoffer-advocaat.
Tip 2: Bel Veilig Thuis, ook anoniem voor advies: 0800 2000
Tip3: voor meer informatie: volg de podcast van Saskia Belleman en Wilson Boldewijn: “Zij is van mij”