Individueel systemisch werk

Een individuele familieopstelling is vaak een onderdeel in het traject.
Een opstelling helpt om inzicht te krijgen in patronen, die jouw ontwikkeling in de weg staan.

Vaak worden problemen zichtbaar, waarvoor de cliënt niet persoonlijk verantwoordelijk is, maar die deel zijn van belasting van het familiesysteem. Door de disbalans kan de cliënt klachten of symptomen hebben overgenomen die helemaal niet van hem of haar zelf zijn, zoals moeheid, depressie, herhalende werk- of relatieproblemen, afwezigheid. Vaak dragen kinderen onbewust persoonlijke lasten van een of meerdere voorouders.

Een verstrikking kan onbewust blokkerend zijn in een therapie, waardoor gestelde doelen niet kunnen worden gerealiseerd.
Door het systeem op te stellen, kan zo’n systeemverstrikking aan het licht komen, evenals de eventuele ‘oplossingen’, die het systeem van de cliënt kan laten ontspannen.
Met behulp van de individuele opstelling kan bijvoorbeeld ieder lid van het systeem er weer bij gaan horen, de eigen plaats weer vinden die past in de rangorde in het gezin, de disbalans van geven en nemen in beeld komen en een nieuwe balans vinden. Vaak kan dan de verbondenheid en de kracht van dit systeem weer beter ervaarbaar worden en gaan doorstromen. Meestal brengt zo’n opstelling de cliënt een verhelderend inzicht en dat is een fijn gevoel.

Bij een individuele opstelling kunnen alleen de cliënt en de therapeut worden ‘opgesteld’ of m.b.v. tastbare symbolen als houten poppen, symbolen of vloerankers.
Deze vertegenwoordigen dan de andere leden van het systeem of de belangrijke thema’s. De ‘personages’ in het systeem kunnen worden geïnterviewd en ingeleefd, waardoor de opstelling steeds meer tot leven komt. Ook kan de opstelling gedeeltelijk of geheel in de imaginatie worden gedaan.
In een familie hangen verstrikkingen meestal samen met ingrijpende gebeurtenissen die nog niet zijn verwerkt of geen plaats hebben gekregen in het geheel, zoals het overlijden van kinderen op jonge leeftijd, miskramen en abortussen en andere vergeten of uitgesloten familieleden, ernstige ongelukken, misdrijven enz.
Door de inleving in de personages worden vaak posities veranderd totdat een betere herordening gevonden is.
In de laatste fase helpen oplossende en helende uitspraken om de geblokkeerde verbinding weer te herstellen.

Wil je eens een individuele systemische opstelling doen? Neem dan contact op met mij.

 

EMDR therapie

Trauma is the wound that you sustained as a result.
Trauma is not what happens to you.
Trauma is what happens inside you as a result of what happens to you.

Dr.Gabor Mate

EMDR staat voor “eye movement desensitization and reprocessing”.
Letterlijk vertaald betekent dit door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.
Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemand leven heeft, wordt een traumatische gebeurtenis genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden getriggerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld dat je ziet dat trauma weer terugbrengen naar het heden, inclusief alle sensaties van toen die in jouw lijf lijken opgeslagen.

Evidence-based
In Nederland wordt EMDR sinds eind jaren negentig als behandelmethode toegepast. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd, die hebben aangetoond dat de EMDR behandelmethode bij zowel enkelvoudige als meervoudige problematiek uiterst effectief is.
Het brein wordt afgeleid door de beide hersenhelften afwisselend te stimuleren terwijl je gevraagd wordt om het nare beeld, geluid, etc. naar voren te halen. Hierdoor wordt het eigen verwerkingssysteem in hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking van de nare gebeurtenis of trauma alsnog plaatsvinden.
Kijk hier naar een video die uitlegt hoe een EMDR behandeling plaatsvindt.

EMDR animatiefilm

 

Auriculo-therapie (ooracupunctuur bij mentale problematiek)

Auriculo-therapie in combinatie met gesprekstherapie: een helende combinatie!

In goed overleg met cliënt kan ik mijn kennis over ooracupunctuur in het traject inzetten.
Ik plak dan kleine pleistertjes met een bolletje, een zgn. grain, op bepaalde punten op het oor die corresponderen met de actuele (mentale) problematiek.
Het oor bevat namelijk reflexpunten van het hele lichaam. Ook voor het mentale deel zijn een aantal mentale punten ontdekt die goed werken om de ervaren disbalans op te heffen.
Door de combinatie van de gesprekstherapie, de methodiek en de ooracupunctuur kunnen we sneller effect bereiken.

 

Positieve Gezondheid

“Gezondheid is zoveel meer dan de afwezigheid van ziekte.
Het gaat ook over het vermogen om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Of simpel gezegd: wie ben je en wat wil je? En ben je in staat dat te doen wat je graag wilt doen?”

Positieve Gezondheid is een begrip in de gezondheidszorg in Nederland.
We worden steeds ouder. We worden gezonder oud, maar tegelijkertijd worden we ook steeds zieker.
In toenemende mate hebben mensen te maken met minstens één chronische ziekte.
En omdat chronische ziekten nu eenmaal niet overgaan, zullen we moeten leren om hiermee om te gaan, dus zoals hierboven staat, leren omgaan met de uitdagingen van het leven en je hierbij toch gelukkig te kunnen voelen en welzijn te kunnen ervaren.
In mijn praktijk ga ik hierover in gesprek met mijn cliënt met behulp van het zgn. spinnenweb
Doordat de cliënt zelf zijn gezondheid en welzijn in kaart brengt en wij hierover spreken, ervaart de cliënt wat ervoor nodig is om zijn/haar gezondheid positief te kunnen beïnvloeden.