Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming, maar ook voor de veiligheid van uw werknemers. Die veiligheid kan soms in gevaar komen. Bijvoorbeeld door ongewenst of grensoverschrijdend gedrag of bij integriteitskwesties. Hoe goed u als werkgever ook uw best doet dit te bestrijden, op de werkvloer is dit helaas niet altijd te voorkomen. Een Externe Vertrouwenspersoon kan u in zulke netelige situaties ontzorgen.

Wanneer u als werkgever of als werknemer te maken hebt met (sexueel) overschrijdend gedrag, ongewenste intimiteit, of gevoelens van onveiligheid is het raadzaam om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon die is verbonden aan mijn praktijk.
Samen met u en de vertrouwenspersoon kijken we wat er nodig is om de (arbeids)relatie te herstellen.
Misschien is alleen de interventie van de vertrouwenpersoon al genoeg.
Soms verwijst de vertrouwenspersoon door naar mij voor psychosociale therapie, traumatherapie, etc.

Neem rechtstreeks contact op met de Extern Vertrouwenspersoon, Frans Poos.