Ik maak de hulpvraag van een cliënt inzichtelijk, leer de cliënt beter omgaan met bestaande problemen en bevorder daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van mensen. Kort gezegd: weer thuiskomen bij jezelf.. (foto stoel en haard)

De cliënt centraal
Wanneer je besluit om bij mij in therapie te gaan, is het super belangrijk dat er een “klik” is tussen ons – als therapeut en cliënt-. Ik noem ons eerste gesprek dan ook graag een “klik”-gesprek.
De therapeutische relatie is de belangrijkste succesfactor voor een geslaagd traject.
Naast het wederzijds vertrouwen moet er ook vertrouwen zijn van de cliënt in de therapie en vertrouwen in de gebruikte methodes. Die driehoek van vertrouwen is essentieel.

Iedere cliënt verdient zijn eigen therapie
Mijn interventie is afhankelijk van de cliënt en de situatie en/of de levensfase waarin de cliënt verkeert. In de anamnese neem ik de context en intergenerationele aspecten mee
(individueel systemisch werk).

Wanneer er thema’s zijn zoals rouw & verlies, schuld & schaamte, loyaliteitsconflicten, onveilige hechting dan werk ik hieraan graag samen met mijn cliënt om tot inzicht te komen en een weg te vinden om hiermee om te gaan.
Gedurende het traject stimuleer ik de cliënt tot het maken van een borgingsdocument waarin de leerresultaten worden opgenomen. Dit helpt om het risico op terugval te verminderen: de cliënt heeft geleerd op welke signalen te letten en wat hem/haar daarmee te doen staat om in balans te blijven.