26% van de werknemers heeft een conflict op de werkvloer met collega’s of leidinggevende…

Dit schokkende percentage staat in de factsheet van TNO over Werkstress in 2023.

42% van de werknemers ervaart een lage autonomie op het werk en 3% van de werknemers geeft aan dat ze de beroepsziekte overspannenheid of burnout hebben.

In mijn praktijk ontvang ik de mensen die achter deze percentages schuilgaan. Samen met de vertrouwenspersoon verbonden aan de praktijk kunnen we werken aan herstel en krijgen we inzicht in de problematiek. Een re-integratie proces bestaat uit luisteren, in gesprek te gaan met cliënt en de betrokkenen, het hervinden van de interne veerkracht en de eigen autonomie in balans met de omgeving te brengen.

Met de juiste tools kan het conflict of de burnout een levensverbeterend proces worden.

tno-factsheet-week-van-de-werkstress-2023