Mijn begeleidingsstijl is licht en positief. De problematiek is vaak al zwaar genoeg.

In mijn “praathuis” tussen de oude vliegdennen achter in de tuin ontvang ik cliënten met allerlei mentale problematiek.
1. Werknemers met burn-out-klachten.
2. Werknemers die direct of indirect betrokken waren bij een bedrijfsongeval.
3. Posttraumatische stress als gevolg van:
a. Aanranding of verkrachting
b. Afpersing door social media
c. Jarenlange intimidatie door een partner of een ouder met een narcistische persoonlijkheid
d. Uitzending naar een oorlogsgebied

Als psychosociaal therapeut en als bedrijfscounselor geef ik psychologische hulp in Nijmegen en omgeving. Ik woon en voer mijn praktijk in Heilig Landstichting, een woonkern van de Gemeente Berg en Dal, vlak bij de Katholieke Universiteit Nijmegen. Dat maakt dat er ook regelmatig studenten van de universiteit of van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen aankloppen: het zijn jongeren met mentale problemen vaak nog in de nasleep van de pandemie. Studenten blokkeren soms wanneer ze achteropraken, tentamens niet gehaald hebben en als de afstudeeropdracht of de scriptie voor hun Masterstudie faalangst naar boven haalt.
Een combinatie van gesprekken en lichaamsgerichte therapie waarbij ze hun stress kunnen ontladen, soms EMDR maar vooral weer nuchter leren kijken naar de mogelijkheden, maakt dat student-cliënten weer verder kunnen.

Wat zijn de succesfactoren voor goede psychosociale therapie?
1. De therapeutische relatie. (60%)
Uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen de therapeut en de cliënt de allerbelangrijkste succesfactor is.
Dat is logisch: het is voor de cliënt heel belangrijk om te kunnen ontspannen en vertrouwen te hebben wanneer je in gesprek gaat.
2. De methodiek. (25%)
De methodieken waarmee ik werk zijn: positieve intelligentie, positieve gezondheid, EMDR-therapie, systemisch werk.
3. Externe factoren. (15%)
Hierbij valt te denken aan steun uit de omgeving, van de werkgever van familie en/of vrienden.

Mijn begeleidingsstijl is licht en positief. De problematiek is vaak al zwaar genoeg. Ik vind het daarom belangrijk om cliënten ánders te laten kijken, nieuwe perspectieven te bieden.

Patiënten met een chronische aandoening en het Post-COVID-syndroom.
Ik begeleid mensen die chronisch ziek zijn en moeten leren omgaan met hun aandoening.
Dat kan zijn jeugdreuma, fibromyalgie, IBD, Crohn-Colitis, alvleesklier aandoeningen, chronische pijn… er is in de loop der tijd een hele range aan chronische patiënten voorbij gekomen.

In de laatste jaren zie ik meer mensen met post-COVID (voorheen long-covid maar dit bleek verwarrend omdat in Nederland “long” werd gerelateerd aan het longorgaan en niet aan de Engelse term). Door het nog steeds ontbreken van een goede multidisciplinaire aanpak vallen Covidpatiënten toch vaak tussen wal en schip. Hopelijk krijgen de post-COVID-klinieken bij de universitaire centra snel vorm: er zijn inmiddels 29.000 (!) geregistreerde patiënten.
En wat te denken van die patiënten met vergelijkbare vermoeidheidsklachten die niet geregistreerd zijn of waarvan de klachten nog niet herkend zijn als post-COVID. Als je erg moe bent, bezoek ik jou thuis. De begeleiding bestaat uit het leren omgaan met de beperkingen waarmee je nu geconfronteerd wordt, de acceptatie van de gevolgen van de post-exertionele malaise (PEM), het leren doseren van jouw energie (pacing), weerbaarheid ontwikkelen, je grenzen kennen en aangeven.

EMDR-therapie. (Eye Movement Desenzitiation Reprocessing).
Deze methode wordt meer en meer als eerste keuze ingezet bij trauma of PTSS, ook in de reguliere GGZ. Ook ik pas EMDR-therapie toe maar wel als onderdeel van het behandelplan.
Ik geloof niet in een quick-fix: in mijn beleving is het bij EMDR-therapie voor een succesvolle behandeling een absolute voorwaarde dat er veiligheid en vertrouwen is tussen cliënt en therapeut.
Het zijn vaak heel bedreigende, kwetsbare of emotionele gebeurtenissen die diep zijn weggestopt, waar je het niet zomaar hebt over wat het met jou gedaan heeft en nóg steeds doet, hoe het jou beïnvloedt in je dagelijks leven, in de reactie en emoties.
Wil je meer weten over EMDR-therapie? Neem dan contact op en lees de digitale folder

Praten en plakken… psychosociale therapie in combinatie met oor-acupunctuur.
Ik integreer ooracupunctuur (auriculotherapie) in mijn psychosociale praktijk. Er zijn op het oor -naast fysieke en emotionele punten- ook mentale punten te vinden voor emotionele stress en bijv. ook slapeloosheid.
Ik werk niet met naalden (geen zorgen 😊!) maar met zgn. grains. Dat zijn kleine metalen bolletjes die met een klein pleistertje op het oor worden geplakt op die reflexzones die uit balans zijn.
Ik spoor die punten op met een puntzoeker en daarna worden deze punten beplakt. De cliënten stimuleren deze punten vervolgens een paar keer per dag met een magneetje of met drukmassage.
Daarmee vergroten we het therapeutische effect.

Maak hier een afspraak .. je bent van harte welkom.

Caroline